Category Archives: Uncategorized

Jak widzi kort dziecko? How a child sees the court?

For English please see bellow polish text.

Ostatnio tak się poukładało, że mam okazję pracować z fajnymi zawodnikami na poziomie pomarańczowym. W wielu rozmowach próbowałem wyczuć, jak dzieci i rodzice patrzą na wymiary kortu, bo dowolność w tej kategorii jest dość duża. Także doświadczenia z PIT, którymi dzieliłem się TUTAJ oraz Konferencja NPUT, na którą przygotowałem prezentację, była również okazją do podzielenia się materiałem i dyskusji z trenerami na ten temat.

Zatem zadajmy sobie pytanie – jak wygląda kort oczami dziecka, wymiary kortu tenis 10?

Dopuszczalne wymiary można znaleźć na stronie tenis 10 w Vademecum Tenis 10 – jest to najobszerniejsza i najbardziej kompletna publikacja, szczerze polecam.

tabela-siatka-tenis-10-obie-plcie

Picture 1 of 14

Mamy w powyższej tabeli porównanie wzrostu średniego ( na podstawie siatek centyl-owych ) w każdej kategorii wiekowej tenis 10, a także dla 11 latków, 18 latków oraz średniego wzrostu z pierwszej 10 ATP i WTA do wymiarów kortu ich obowiązujących. Rozpatrujemy wymiar własnej połowy po której zawodnik musi się poruszać. Wnioski z porównania

Kategoria czerwona.

Dla kategorii czerwonej kort jest niemal kwadratowy. Długość kortu wynosi 4,42 średniej długości ciała, zatem jest o około 2 długości ciała krótszy, niż dla zawodnika dorosłego kort pełnowymiarowy.

Szerokość jest natomiast bardzo zbliżona, bo dla zawodnika 18 letniego proporcja to 4,6 , a dla średniej wzrostu zawodnika ATP to 4,33. U kobiet proporcje nieco wyglądają inaczej, bo dla 18 latek 4,96 , a dla top 10 WTA 4,76. Zatem w kategorii dziewcząt, kort jest nieco węższy do średniego wzrostu.

Wnioski – kort ten jest bardzo zbliżony do wymiarów kortu „dorosłego”, a nawet powinien zachęcać do gry przy siatce, ze względu na proporcjonalnie mniejszą odległość od linii końcowej do siatki. Jednak poziom zaawansowania tenisowego i sprawnościowego powoduje, że nie jest to wykorzystywane w tej kategorii wiekowej.

Zakładając takie proporcje kortu do wzrostu w wieku 8 lat, to dla zawodnika ATP kort miałby wymiary 8,075 x 8,075m

Kategoria pomarańczowa.

Długość jest ustanowiona na 18 metrów i to jest przestrzegane i nie ma odstępstw. Przy takiej długość kortu jest niemal identyczny dla dorosłej osoby, bo 6,67 długości ciała, przy wyniku proporcji kortu do wzrostu 6,64 dla 18 latka i 6,25 dla zawodników ATP oraz 6,87 dla WTA.

Natomiast w szerokości kortu mamy dwie wersje, które znacznie różnią się od siebie. Ostatnimi czasy najpopularniejszą jest pełna szerokość kortu singlowego, zatem 8.23 m. Przy takich wymiarach, kort jest wyraźnie za szeroki, względem proporcji dla dorosłych – 6,10 do 4,60 u 18 latków i 4,33 dla zawodników ATP oraz 4,76 WTA. Można zatem powiedzieć, że dla osoby średniego wzrostu pełna szerokość kortu jest o 2 długości ciała za szeroki by zachować proporcje dorosłego kortu.

Jest druga opcja mniej popularna, z uwagi na dodatkowy problem z wyznaczeniem linii bocznych na korcie, węższy kort 6.5 m. Dla takich wymiarów kort zaczyna być zbliżony do dorosłych proporcji, ale nadal nieco szerszy, bo 4,81 do 4,60 u 18 latków i 4,33 dla zawodników ATP oraz 4,76 WTA.

Wnioski – kort pomarańczowy w wymiarach 18 x 6,5 metra jest najbardziej zbliżony proporcjami do dorosłego kortu, ze wszystkich kategorii tenis 10. Szeroka wersja kortu pomarańczowego 8,23m powoduje, że jest kort jest wyraźnie za szeroki jeżeli porównanym dystanse które musi pokonywać zawodnik względem swojego wzrostu.

Zakładając takie proporcje, to dla dorosłej osoby kort miałby wymiary 12,67 m x 11,59 m w wersji szerokości dorosłej i przy korcie 6,5 m to dorosły zawodnik ATP miałby poczucie gry na korcie o wymiarach 12,67 x 9,13 m.

Kategoria zielona.

Jeżeli przyjmiemy że kort zielony jest już pełnowymiarowy dla dorosłych, to od razu wiemy, że będzie zaburzało to proporcje dystansów od linii bocznych, a także od końcowej do siatki, gdyż w tym wieku wzrost nie jest jeszcze zbliżony nawet do dorosłych zawodników. W relacji do długości kortu jest to proporcja 8.43 przy 6,64 dla 18 latka i 6,25 dla zawodników ATP oraz 6,87 dla WTA. Zatem około dwie długość ciała kort jest za długi do wzrostu, zatem możliwości dziecka.

Co do szerokości kortu do wzrostu jest to proporcja 5,84 do 4,60 u 18 latków i 4,33 dla zawodników ATP oraz 4,76 WTA. Zatem kort jest od 1 do półtora długości ciała za szeroki.

Wnioski – kort zielony jest zdecydowanie za duży do możliwości fizycznych dziecka. Jest zarówno za szeroki jak i za długi.

Zakładając średnią wzrostu dziecka w wieku 10 lat i proporcje dystansów jakie musi pokonać na korcie zielonym – to dla dla zawodnika ATP kort miałby wymiary 16,02 m x 11,1m.

tabela-siatka-tenis-10-obie-plcie

Picture 1 of 1

Kolejną zmienną jest wysokość siatki w każdej z kategorii wiekowej.

Jak wynika z powyższej tabeli, dla dorosłego mężczyzny jego wzrost jest blisko 2 razy taki jak siatka. Dla kobiet to proporcja 1,82 w wieku 18 lat i uśrednionego wzrostu, albo 1,89 dla średniego wzrostu zawodniczek WTA.

Jeżeli przeanalizujemy średni wzrost dzieci w poszczególnych kategoriach tenis 10, to wszędzie znacznie odbiegamy od tej proporcji – wzrost 2x wysokość siatki. Najbliżej bylibyśmy, gdyby w kategorii zielonej dopuszczono siatkę 0,8 metra, bo wówczas proporcja wynosi 1,76.

Jeszcze jedna uśredniona wartość – przyjmujemy, że współczynnik 1,8 x wysokość ciała, to punkt kontaktu z piłką przy serwisie. Zatem dla zawodnika:

  1. Czerwonego poziomu to 1,8 x 1,29 = 2,32m dla siatki 0,8 kort długości 11m.

Przyjmując, że zbijamy piłkę do linii serwisowej to dla czerwonego poziomu odległość osoby serwującej 5,5+ 4,11= 9,66 m.

Przy kącie zbicia 13,5 stopnia przewyższenie nad siatką wynosi 0,99m , gdy serwis trafia w linie serwisową, a piłka leci w linii prostej. Przypominamy, że gramy na siatce 0,8 m. Zatem zwodnicy mają potencjał do zbijania piłki i zapas nad siatką, zbliżony, ale wciąż mniejszy zapas na dobre zbicie nad siatką, w porównaniu do zawodowców.

  1. Pomarańczowy poziom to 1,8 x 1,35 = 2,43 dla siatki 0,91m, ale kort 18m.

Przyjmując, że zbijamy piłkę do linii serwisowej to dla pomarańczowego poziomu odległość osoby serwującej 2,6 + 6,4 + 6.4= 15,4 m.

Przy kącie zbicia 8,97 stopnia przewyższenie nad siatką wynosi 1m , gdy serwis trafia w linie serwisową, a piłka leci w linii prostej. Zatem margines błędu znacznie spada i trudniej wykonać płaski, zbity serwis na poziomie pomarańczowym.

Dla siatki 0,8m margines błędu wzrasta do około 20 cm.

  1. Zielony poziom to 1,8 x 1,41 = 2,54 dla siatki 0,91 i długości kortu 23,77.

Przyjmując, że zbijamy piłkę do linii serwisowej to dla zielonego poziomu odległość osoby serwującej 11,88 + 6,4 = 18,28 m.

Przy kącie zbicia 7,91 stopnia, przewyższenie nad siatką to 0,889 m , gdy serwis trafia w linie serwisową, a piłka leci w linii prostej. Przypominamy, że gramy na siatce 0,91 m. Zatem zwodnicy nie mają szans zbicia piłki, nawet przy idealnym wykonaniu. Siatka 0,8 daje tylko niecałe 9cm zapasu nad siatka, przy idealnie wykonanym serwisie. Siatka 0,65 proponowana po przeprowadzonych badaniach w Australii ma uzasadnienie matematyczne, bo daje 24 cm zapasu nad siatka przy zbiciu piłki serwisem.

  1. poziom ATP to 1,8 x 1,9 = 3,42 dla siatki 0,91 i długości kortu 23,77m.

Przyjmując, że zbijamy piłkę do linii serwisowej to dla zawodnika Atp jest taka sama jak dla poziomu zielonego , czyli odległość osoby serwującej 11,88 + 6,4 = 18,28 m.

Kąt zbicia 10,6 stopnia daje punkt przejścia nad siatką na wysokości około 1,2 m, gdy serwis trafia w linie serwisową, a piłka leci w linii prostej. Zatem zawodowcy pomimo najlepszego przygotowania fizycznego i technicznego mają największy margines błędu.

Co ciekawe, dla kobiet top 10 WTA punkt trafienia piłki to już 3,114 m , a zatem przewyższenie nad siatka to 1,09m, zatem mniej niż 18 cm. Można upatrywać w tym również przyczyny, mniejszej roli serwisu w grze w kobiet.

Wnioski :

  • na poziomie czerwonym zawodnicy mają blisko 20 cm nad siatką, by zbić piłkę nadal w linie serwisową. Przyjąć należy, że siatka 0,8 nie utrudnia znacząco gry, gdyż i tak siła serwisu na tym poziomie nie jest największa i dopiero rozwijana. Z drugiej strony piłka do gry jest o większej średnicy, co wymusza większy zapas nad siatką.
  • Na poziomie pomarańczowym zawodnik musi trafić maksymalnie na wysokości 1m, gdy piłka mija siatkę, zatem ma nie całe 10 cm wysokie „okno zbicia”, na poprawnie wykonany płaski serwis. Czyli można przyjąć, że jest to bardzo trudne do osiągnięcia zadanie. Przy siatce 0,8 m okno wzrasta do blisko 20 cm i jest to już bliższe temu, z czym mierzą się zawodowcy.
  • Na poziomie zielonym, nawet przy założeniu, że serwis będzie wykonany maksymalnie płasko przy uśrednionym wzroście i punkcie trafienia, nie ma szans zmieścić piłki w korcie. Minimalny punkt zbijania piłki idealnie w linie serwisową, zaczyna się od wysokości 2,61m, przy przyjętej uśrednionej wartości 2,54m dla tego poziomu. Wysokość siatki zatem zupełnie nie jest dopasowana do możliwości fizycznych zawodników, jak i wielkości kortu, który drastycznie rośnie na długość zwłaszcza. Dodajemy 5,77 m przy zmianie wzrostu dziecka statystycznie o 6 cm. Siatkę podnosimy do wymiarów dla dorosłej osoby. Siatka 0,8 jest minimalnie niższa od możliwości zbijania – niecałe 9 cm. Siatka 0,65 dawałaby okno niecałych 24 cm, czyli nadal mniej niż u zawodowców.
  • Zawodnik wyczynowy ma zapas blisko 30 cm przy uśrednionych wartościach. Przypomnieć należy, że obecnie przygotowanie fizyczne zawodników jest na tak wysokim poziomie, że często w sposób bardzo znaczący wyskakują do zbicia w górę i nad kort, co jeszcze powiększa im i tak już wyraźne „okno” zbicia.
  • Wygląda na to, że zawodowcy ze względu na wymiary kortu , jak i możliwości fizyczne mają najłatwiejszą drogę do zbijania piłki serwisem – okno statystycznie wysokie na 30cm nad siatką. Zatem i dominowanie gry przy własnym podaniu jest najłatwiejsze. Na poziomach tenis 10 tylko poziom czerwony nieco zbliża się do tych wartości, bo dysponują zawodnicy oknem ok 20 cm nad siatką, w poziomie pomarańczowym jest to już mniej niż 10 cm, a w poziomie zielonym jest już niemożliwy do wykonania.
  • Proponowana siatka na poziomie zielonym w wysokości 0,65 umożliwia zbijanie piłki, dając zapas około 20 cm, który byłby nadal mniejszy, niż spotykamy u zawodowców. Siatka 0,8 na poziomie pomarańczowym i czerwonym wydaje się dobrym kompromisem, jeżeli chodzi o możliwości wykonania agresywnego serwisu w odniesieniu do uśrednionego wzrostu i wymiarów kortu.

Wnioski

Należałoby zweryfikować po pewnym okresie funkcjonowania programu tenis10, jego założeń co do wymiarów kortu , jak i wysokości siatki, by umożliwić rozwój pożądanych umiejętności tenisowych, rozwiązań taktycznych, kompetencji technicznych, mentalnych i fizycznych. Nie należy spieszyć się z przechodzeniem na kolejne poziomy, bo zbyt szybkie przechodzenie może utrudniać nauczenie pożądanych umiejętności.

Temat będzie rozpatrywany przez ITF, gdyż pojawiły się już badania, które wskazują, że dla poziomu zielonego najlepsza wysokość siatki to … 65 cm 🙂 Na razie nie ma tak niskiej siatki dopuszczonej do gry w oficjalnych turniejach nawet poziomu czerwonego, ale myślę, że z czasem, musimy to zweryfikować.

Linki do badań :

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02701367.2017.1413230?scroll=top&needAccess=true&role=tab

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02640411003770238?src=recsys

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02640414.2014.986498?src=recsys

How does the court look like – How a child sees the court.

Two tables number 1 for boys and number 2 for girls.

Columns: Age , av. height, Court length, Length/height, Court width, Width/height

1_tabela-korty-tenis-10-obie-plcie

Picture 1 of 2

As we see in the table – comparison of average height in every tennis 10 category and also 11 years old, 18 years old, and average top 10 ATP and WTA player. We take a look at own half of court because this is the dimension we need to work with our positioning.

Red court

For this category court is usually square. The length of the court is 4,25 times the length of the body of 8 years old player. So it means it’s around 2 body lengths shorter, than for the adult player playing full court size.

Width is nearly the same, result 4,25 is close to full court size proportions, because for 18 years old player it’s 4,6 and for ATP it’s 4,33, for WTA it’s 4,76. So we can observe that for women the court width is bigger compared to body height nearly half the height .

Conclusions – court is close to the adult width and much shorter. So it could lead to more offensive tactics involving the net game, because shorter distance from base line to the net. But real time observation shows that game level is at basic level, tactical solutions are not including net game very often in the red category.

Orange court

The length of 18 m is standard. With this dimension of the length we see that the ratio of body height and court length is nearly similar to the PRO. It’s 6,67 with the result of 6,64 for 18 years old and 6,25 for top 10 ATP and 6,87 for top 10 WTA.

But in therms of width it’s often used court size of regular adult size of 8,23m. It’s easier for the clubs to set up the court without side lines of the narrower court. With the full court width the court is too wide, compared to adult ratio. 6.10 for the average orange player’s height and for the 18 years old It’s 4,6. For top 10 ATP – 4,33 and for top 10 WTA – 4,76. So we can say that the court width is about 2 body heights to wide for average player.

If we consider the other most popular option with the width of 6,5 m it proves to be nearly the same as for adults. It’s 4,81 for orange player, than 4,60 for 18 years old and 4,33 for top 10 ATP and 4,76 for top 10 WTA.

Conclusions – orange court in the dimension of 18m x 6,5m is the closets in terms of proportion compared to the body height in every tennis 10 category. Wide version of 8,23 is proving to be to wide for the body height and distances covered by player at this age group.

Green court

Green court is set as regular court size of 8,23 width and 23,77 m length. It shows already that it’s gonna be too big for 10 years old, because their body height is not even close to adults. In terms of length – ratio of body height to court length is 8,43 for 10 years old. Than it’s 6,64 for 18 years old, 6,25 for top 10 ATP and 6,87 for the top 10 WTA. So it’s nearly 2 body heights to long.

In terms of width – ratio of body height to court width is 5,84 for 10 years old. Than it’s 4,6 for 18 years old, 4,33 for top 10 ATP and 4,76 for the top 10 WTA. So it’s nearly 1 to 1,5 body heights to wide.

Conclusion – green court is much to big for the physical capabilities of the 10 years old player. It’s too long and too wide. Number of steps required to cover is much greater than for adults.

Net Height.

Next thing to consider is the net height.

Columns: Age, Height, Net height, Height/net height

As we can see in this table, for adult player his height of body is twice the height of the net. For women it’s 1,82 at the age of 18, and for boys 1,96. for pro player it’s 2,08 for male and 1,89 for woman.

If look carefully in the table, we see that none of the categories are even close to this ratio.

Closest ratio is in the green category if we would allow the 0,8 m net height. Than the ratio wolud be 1,76 but still not close.

Conclusion – we should verify the court size and net height after years of playing tennis 10 at this frame work – usually red 11×5,5m and net at 0,8m, orange 18×8,23 or 18×6,5m and the net at 0,91m, green 23,77×8,23 and net at 0,91m. We should look carefully for the skills development at each category and adjust the rules to allow players to develop their skills to the need of pro game in terms of – tactic, technique, mental and physical skills. We shouldn’t rush with moving up with the court size, and the game level until we make sure the player can cope with new dimensions and game speed, distances to cover.

As we found in some researches the equipment should be scaled to the player to allow fully develop skills needed for tennis. We don’t have yet rules that would allow to set lower nets or shorter courts but I think it’ just a matter of time.

Link do badań :

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02701367.2017.1413230?scroll=top&needAccess=true&role=tab

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02640411003770238?src=recsys

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02640414.2014.986498?src=recsys

Tagged , , , | Leave a comment

Jak się trzyma na poziomie zielonym tenis 10- chwyty?

Januszkowo 2022 w statystyce- ogólnie.

Po obozie w Januszkowie naszła mnie refleksja jak rozkłada się procentowo udział konkretnych chwytów rakiety, stąd przewrotny tytuł wpisu – jak się trzyma. Wśród dzieci grających na zielonym poziomie. Grupa to 25 dzieci, 10 dziewcząt i 15 chłopców.

ForhendWszyscy razem
Semi Western64 %
Eastern24 %
Western12 %


Bekhend
Eastern +Eastern12 %
Eastern + Semi Western4 %
Kontynentalny + Eastern40 %
Kontynentalny + Semi Western44 %


Serwis
Eastern forhend36 %
Kontynentalny44 %
Semi Kontynentalny20 %
Statystyka chwytów rakiety ogólnie – poziom zielony.

Statystyka z podziałem na płeć.

Dla bardziej wnikliwych, dalszy tekst dotyczy analizy z podziałem na płeć, ponieważ zauważyć można lepiej pewne tendencje. Tutaj wychodzą już ciekawe w mojej opinii fakty. U chłopców wyeliminować się udało chwyt westernowy na Forhendzie i widać mniej osób grających chwytem forhendowym serwis. To jest pozytywna tendencja, którą należy monitorować w kolejnych latach. Wpływ na to może mieć dostosowanie wieku biologicznego do piłek i wymiarów kortu – czyli nie gonimy już tak na kolejny poziom, jakby to był wyścig. Minusem i niebezpieczną tendencją jest kilka osób z wyraźnie za długą rakietą. Łącznie z przypadkiem dziecka, które kończyło serwis waląc rakietą w kort.

Chłopcy Forhend
Semi Western73,00%
Eastern37,00%
Western0,0


Chłopcy Bekhend
Eastern FH + Eastern20,00%
Eastern FH + Semi Western6,67%
Kontynentalny + Eastern33,33%
Kontynentalny + Semi Western40,00%


Chłopcy Serwis
Forhendowy20,00%
Kontynentalny60,00%
Semi Kontynentalny20,00%


Dziewczęta Forhend
Eastern20,00%
Semi Western50,00%
Western30,00%


Dziewczęta Bekhend
Kontynentalny + Eastern50,00%
Kontynentalny + Semi Western50,00%


Dziewczęta Serwis
Forhendowy60,00%
Kontynentalny20,00%
Semi Kontynentalny20,00%


Statystyka chwytów rakiety z podziałem na płeć – poziom zielony.

Po drugiej stronie, u dziewcząt, mamy 3/10 grające chwytem westernowym forhend i 6/10 chwytem forhendowym serwis. To już jest niepokojące zjawisko. Serwis jest pierwszym uderzeniem, którego znaczenie w profesjonalnym tenisie wzrasta z roku na rok. Rośnie prędkość, precyzja, procent trafionych serwisów oraz wygranych punktów po serwisie własnym w czołówce zawodniczek. Forhend westernowy może wynikać ze zbyt wysokiego kozła piłki względem wysokości ciała, jednak tutaj przysłuży się mam nadzieję, zmiana przepisów, by grać do roku urodzenia w konkretnej kategorii. Kolejny krok do przekonywania, że pośpiech nie jest potrzebny w przechodzeniu na kolejny poziom.

Za rok należy sprawdzić jak młodsze roczniki prezentują się pod tym względem i wrócić do obecnych danych, by zweryfikować czy nastąpiły zmiany po otrzymaniu raportów dla rodziców i trenerów (to należałoby zrobić nawet wcześniej). Czekamy na odzew rodziców i trenerów.

Wnioski po obozie PIT 2021 możecie przeczytać pod linkiem TU

Maciej Toboła

Also posted in Ogólnie o tenisie | Tagged , , , | 1 Comment

Sparing tenisowy – czy jest potrzeba, szansa i ma miejsce?

Sparing tenisowy – jak, gdzie i po co ? Dziś chciałbym poruszyć kolejny temat tenisowy z zawodniczego podwórka. Najpierw zdefiniujmy co to w ogóle jest ten sparing. Zapytałem “googla” i Wikipedia mówi : „Sparing – jest to walka treningowa lub kontrolna w celu sprawdzenia formy zawodnika. Można również użyć tego określenia do nazwania spotkania towarzyskiego dwóch drużyn, mającego charakter szkoleniowy. „

Zatem jest to coś, co z założenia wynik odsuwa na dalszy plan, tylko ma na celu sprawdzenie w jakim miejscu jesteśmy z zawodnikiem – np. jak zareaguje na rytm i stres meczowy, jak realizuje założenia taktyczne, jak wykonuje technicznie w tempie meczowym uderzenie, nad którym pracuje itp. itd.

Po co mi sparing?

Czy nasi zawodnicy są gotowi odłożyć wynik na bok, by skupić się na rozwoju tenisowego rzemiosła? Niestety nie jestem tego taki pewien, bo patrząc na mecze turniejowe, widzę bardzo jednowymiarowy tenis – klepanie zza końcowej, brak podejścia do siatki, brak zmiany rotacji i tempa, mało lub całkowity brak gry slajsem. Oczywiście jest to uogólnienie dotyczące powiedzmy 80 % zawodników. Czy trenerzy pracują nad przełamaniem tego – też nie jestem pewien, bo u nas w kraju, ciągle bardziej ceni się doraźny wynik, niż proces rozwoju zawodnika. A w młodym wieku klepanie i przebijanie ma się lepiej, niż ofensywna, urozmaicona gra.

Halo czy są tu jacyś tenisiści?

Czy przy braku klubów lub jak kto woli, szczątkowym ich istnieniu, mamy zawodników w odpowiedniej ilości i poziomie, by móc się spotkać i sparować? Kto nie wie o czym piszę odsyłam do poprzedniego wpisu o Klubach tenisowych w Polsce. Czy mamy fizycznie tylu zawodników z danego rocznika na miejscu, by mieć z kim grać? Czy są oni rozsypani po całym kraju? Nawet z perspektywy dużego miasta Warszawy, nie jest łatwo, nie jest to tak proste, bo by przejechać z jednego na drugi koniec miasta, to szybciej z Piotrkowa do Łodzi się dojedzie 🙂 A jak wiemy czas dziś jest bardzo cenny. Czyli nie zawsze jest z kim grać. Im wyższy poziom i kategoria wiekowa (od kadetów spadek zawodników jest mocno zauważalny), to grupa się znacznie zawęża. Łukasz Kubot trenuje w Pradze, bo ma tam dużo różnorodnych sparingpartnerów, czego w Polsce nie mógł zrealizować.

Nie gram ze słabszymi, a ten jest za mocny.

Trzecia sprawa – czy jak już jest z kim sparować, to czy możemy? Czy nie jest tak, że z nim nie zagram, bo … tu wstaw dowolnie – oszukał mnie 2 lata temu przy po 15 / on się koleguje z XYZ, a ja go nie lubię / moi i jego rodzice się nie lubią / jak z nim zagram sparing, to będzie wiedział jak gram i się nauczy ze mną grać/ on jest za wysoko w rankingu / nie gram z nikim niżej w rankingu – tak tak, takie teksty można usłyszeć.

Nie zapłacę za sparing i co mi pan zrobi?

Czwarta sprawa – czy trener i sztab=czytaj rodzice są zgodni, po co jest sparing i chcą je organizować. Czy rodzic, czyli pierwszy sponsor rozumie, że jest to element treningu i trenerowi należy się za to również wynagrodzenie? Jednak tematu pieniędzy nie ominiemy. Dyskutuje z rodzicami i widzę różne podejście do tematu. Z jednej strony są osoby, które chętnie oddałyby dziecko pod opiekę trenera nawet na weekend turniejowy – kwestia uzgodnienia warunków między stronami, ale np. trener nie chce, bo ma X godzin na korcie, więc ma wygórowane wymagania finansowe, a poza tym, w sumie to nie chce na weekend wyjeżdżać.

Druga strona medalu – rodzic traktuje obecność na sparingu/turnieju, jako płacenie „za siedzenie” trenera, a on przecież ma grać/stać z koszykiem/odbijać z zawodnikiem/ wystrzelać 10.000 słów na godzinę… Tylko jak trener ma prowadzić zawodnika, nie widząc go w meczach turniejowych, jak nie widzi go na sparingach? To tak, jakby nauczyciel w szkole nie robił sprawdzianów, tylko „wykładał”. Trener może pokazać, że to nie jest puste siedzenie, np. poprzez robienie statystyk, czy notatek, coaching w trakcie – np. kierunek serwisu- gdzie jak kiedy, wykres momentum, czyli czy zawodnik umie wygrywać punktu seriami, czy zazwyczaj wygrywa przegrywa na zmianę= problem z wygraniem gema, czy poprawnie wykonuje uderzenia, czy podejmuje właściwe decyzje taktyczne itp. itd. Potem trzeba to wykorzystać do planowania – gdzie jestem >>> dokąd zmierzam. Na pewno jest to mocny argument w dyskusji z rodzicem.

Bo ja mam turniej.

Piąta sprawa – czy mamy zaplanowany czas, by te sparingi wpleść w proces szkolenia? Czy zawodnik jest ciągle między jednym, a drugim turniejem i odpowiedz sztabu – nie ma kiedy 🙂 Czy rozgrywając 200 meczy singlowych i 100 deblowych jest na to jeszcze miejsce ?

Widzę tutaj kilka wyzwań dla samego środowiska. To już od nas zależy czy będziemy współpracować, czy sobie pomagać, czy rzucać kłody pod nogi. Razem możemy więcej 😉 Spotkajmy się na korcie ! Jeśli podzielasz mój punkt widzenia, zapraszam do wspólnych treningów, czy konsultacji. Swojego zawodnika też konsultuje z innymi trenerami, bo czasem coś umyka, jak nie potrafimy się zdystansować. Wymiana poglądów powinna być czymś naturalnym, tak możemy się rozwijać – to oznaka mądrości, a nie braku kompetencji. Jeden z trenerów ITF Expert powiedział, żę 90% rzeczy nauczył się od innych trenerów, a swojego warsztatu i pomysłów to może 10 %.

Tym miłym akcentem zakończę. Kolejny wpis będzie poświęcony bardziej technicznym aspektom serwisu. Zapraszam do „lajkowania i udostępniania”, żebym wiedział, że czytacie !

Tagged , , , , | Leave a comment

Klub tenisowy – czy w Polsce istnieje prawdziwy?

Co rozumiem pod pojęciem “prawdziwy klub tenisowy”? Taki, który jest w stanie wychować i zapewnić rozwój zawodnikom, od inicjacji – przyjmijmy 4-7 lat – do wkraczania w profesjonalną karierę tenisową. Taki który opiera swoje działanie na zasadzie piramidy – szeroka podstawa, aż po szczyt – czyli grę na poziomie ATP i WTA, który uda się osiągnąć niewielu. Po drodze wychowując cale grono osób, grających na poziomie rywalizacji OTK w kraju. Na razie zostawiłbym na boku, choć to trudne, sprawy finansowania takiej kariery. Pytanie czy i kto stawia sobie takie cele i szuka sposobu, buduje system, by to osiągnąć ?

Zawodnik czy zawodowiec?

W moim rozumieniu:

-Osoba pozostająca w systemie szkolenia, bez udziału w turniejach, choćby klubowych – to dla mnie są osoby po prostu grające w tenisa – tutaj widzę sporą szansę na upowszechnianie tego sportu miejsce dla programu tenis 10, cardio tenis, tenis express itp.

-zawodnik, to osoba grająca turnieje klubowe, amatorskie takie jak np. cykle Grand Prix Warszawy – dla mnie to osoby również poza obiegiem PZT, czyli SiA – bo tutaj po ATP(amatorski tenis polski) pozostało poletko do zagospodarowania, na co liczę ze strony władz związku, że zostanie dostrzeżone.

– zawodnik wyczynowy grająca na poziomie PZT – wyczyn wiąże się z podróżami na turnieje, punkty rankingowe, zintensyfikowany proces szkolenia itp, część osób nie myśli o graniu w tenisa zawodowo, pozostaje na tym poziomie. Traktuje to jako świetną szkołę życia – sport najlepiej kształtuje charakter. ( może moje podejście jest związane ze studiami na AWF, gdzie sport wyczynowy również był na poziomie krajowym). Przechodzi przez rożne poziomy i kategorie wiekowe Tenis10 u12, u14, jeszcze U16… potem wykruszają się z racji dużej dysproporcji miedzy nimi i zawodowcami.

– zawodowy tenisista, grający by prowadzić profesjonalna karierę i żyć z tego, przebija się przez turnieje TE, ITF, ATP czy WTA. Wymaga to ogromnego poświęcenia i zaangażowania – sztabu ludzi i sporych pieniędzy, jednak tego tematu nie unikniemy 😉

Potrzeba nam dzieci z takim przesłaniem.

“Za moich czasów…” czyli trochę marudzenia.

Może w zrozumieniu mojego punktu widzenia pomoże moja historia. Pochodzę z Piotrkowa Trybunalskiego, który znany jest na mapie tenisowej, bo jak na tak małe miasto, tenis zawsze tam prężnie działał. Był klub tenisowy. Ale brało się to z dość dużej powszechności i aktywności środowiska, ilości turniejów i imprez towarzyszących. W rocznikach było kilkanaście osób rywalizujących w turniejach. Mogliśmy sparować z kolegami rok, dwa, czy też jeszcze starszymi, ale też i młodszymi. Graliśmy single, ale też dużo debli, bo obłożenie kortów było duże i nie było tyle miejsca na indywidualne treningi. Na turnieje jeździliśmy grupą najczęściej z trenerem, organizacja był prostsza i koszty rozkładały się na wiele osób – np. wyjazdy pociągami czy busami. WTK, OTK, Drużynówki… wszystko było. Znajomości i przyjaźnie na lata. Współpraca.

Na swoim profilu FB Wiesław Kozica umieszcza ostatnio sporo archiwalnych materiałów, warto zajrzeć 😉 . Z wiekiem, ci ze słabszymi wynikami naturalnie odpadali z rywalizacji o puchary, ale często brali udział w WTK-ach i turniejach klubowych – mój brat nie rywalizował o czołówkę PZT, ale czynnie brał udział w treningach i turniejach, ma to doświadczenie na całe życie. Po nastu, jak nie kilkudziesięciu latach bez rakiety w ręku, wyszliśmy na kort i byłem zaskoczony, że jest w stanie dobrze grać – oczywiście czucia musiał poszukać, troszkę poprzypominać sobie.

Klub tenisowy.

Czy dziś są takie miejsca? Istnieją kluby, które wychowują zawodników od podstaw? Są programy, gdzie robi się nabory, selekcję? Dziś słowo selekcja nabrało negatywnych cech, bo chce nam się wmówić, że wszyscy jesteśmy sobie równi, a tak nie jest. Każdy sport wymaga nieco innych cech fizycznych i psychicznych. Nie każdy daje sobie rade w sporcie indywidualnym, a lepiej odnajduje się w grupowych grach. Niski, lekki będzie ćwiczył gimnastykę, a duży ciężki może trójbój siłowy, szybki – biegi krótkie, wytrzymały – długie dystanse itd. upraszczam. Kiedyś selekcja była naturalnym elementem doboru do różnych dyscyplin sportowych, ale to zaczynało się już w szkole, gdzie nauczyciele wyłapywali zdolnych i kierowali do sekcji, ale czy dziś takie sekcje, kluby istnieją? Czy mamy gdzie pokierować dzieci? Wróćmy do pytania – są dziś kluby prowadzące nabory, ale czy są w stanie poprowadzić zawodnika, aż do profesjonalnej kariery? Tu już odpowiedź nie jest taka oczywista.

Moim zdaniem nie. Patrząc na nasz tenisowy krajobraz, widać, że zawodnicy zmieniają kluby, trenerów, nawet miasta w poszukiwaniu lepszych dla siebie rozwiązań. Przynależność klubowa kiedyś odpowiadała miejscu, z którym zawodnik był związany. Dziś to tylko tabela w kolumnie na stornie PZT – potrzebna by brać dotacje. Ale może my nie potrzebujemy już klubów. Zmieniły się realia. Zawodnik ma dziś większe możliwości. Trener tenisowy, przygotowania fizycznego, fizjoterapeuta, psycholog- to nie sztab profesjonalnego zawodnika z list ATP, a wielu młodych adeptów. Czy zatem jest miejsce na klub tenisowy, czy są tylko takie, które często zostały w minionej epoce ze swoimi „działaczami” i trenerami z koszykiem, którzy szkolą, jak ich szkolono 40 lat temu.

Czy dziś jest miejsce dla klubów?Wymieniłbym jeden klub, może jeszcze kilka aspirujących, który tworzy pewien system i podwaliny pod to, ale chyba lepiej, by każdy sam się rozejrzał i pomyślał, włączył do dyskusji, nie chcę nikogo promować, nikomu ujmować. Już z kolejnym klubem mam problemy. Dlatego nawet w bliższej mi obecnie stolicy, nie widzę miejsca, które potrafiłoby zadbać i poprowadzić zawodników. Kiedyś taki plan przyświecał klasom sportowym w Tie breaku, z których wyszło parę osób próbujących grać na poziomie ITF i ATP. Ale to już przeszłość…

Trening tylko indywidualny.

A może przewrotnie powiem, że nie ma miejsca w tenisie na kluby, klasy sportowe. Na marginesie – ile klas sportowych tenisowych jest w kraju? Tie break, Radzionków, Kozerki i Sopot – tyle znam. To sport indywidualny i może ambicje indywidualnych osób zawsze wygrają i nie da się, w dłuższej perspektywie, utrzymać tylu EGO (upraszczam) w jednym miejscu. Może droga każdego jest tak różna i potrzeby tak zindywidualizowane, że wymaga to tak skupionego na jednostce programu, że wyklucza „klubowe” podejście. Może dziś to jest jedyna droga – ponieść ten koszt finansowy, czasowy i organizacyjny – indywidualnych treningów od najmłodszych lat? Rodzic jest często menadżerem/sponsorem/trenerem – o mojej wizji współpracy pisałem tutaj KLIK . Jak zdarza mi się słyszeć “ze słabszymi (niżej w rankingu) nie gram sparingów” – to będzie temat kolejnego wpisu! to się zastanawiam jak pogodzić to, w życiu klubowym lub indywidualnej ścieżce?

A może potrzebujemy hybrydy – klub tenisowy, takie podejście na początku- powiedzmy tenis 10 i U12 czy nawet U14, a dalej już indywidualna ścieżka dochodzenia do mistrzostwa ?

Chciałbym wierzyć, że da się zorganizować działalność klubu tenisowego od A do Z w jednym miejscu. Porozmawiajmy, jak to zrobić, by odżyło życie klubowe. A może zburzmy mit o klubach, niech każdy występuje pod imieniem i nazwiskiem, tylko z dopiskiem trenera – sprawdzimy na liście PZT LICENCJONOWANI TRENERZY kto kogo prowadzi? Po co wypłacać klubom nagrody za wyniki, skoro same nikogo nie wychowują, tylko “przejmują na papierze”. Proszę Was o opinie i komentarz. Zapraszam do dyskusji.

Lubię to zdjęcie, a Wam jak się podoba? No właśnie to była inna epoka 😉

Maciej

Tagged , , , , , , | 4 Comments